Dansk Jazzmusikerforening

DJF


Dansk Jazzmusiker Forening er en kulturel organisation hvis formål er at fremme kendskabet til jazz og beslægtede musikformer. DJF søger at få dansk musik præsenteret og publiceret såvel her som i udlandet.

Herudover fokuserer Dansk Jazzmusiker Forening på at medvirke til den bedst opnåelige uddannelse og efteruddannelse for jazzens udøvere.

Vi lægger vægt på at skabe et frugtbart og kunstnerisk inspirerende samarbejde mellem medlemmerne - samt i det hele taget at opnå de bedst mulige udfoldelsesvilkår.

Efteruddannelsen koncentrerer sig om undervisning med danske og udenlandske lærere på internationalt topniveau. Lærerne fungerer som instruktører, solister og dirigenter mm. ved prøver og koncerter. Undervisning kan finde sted i form af workshops, clinics, masterclasses, ad hoc kurser og koncerter.

DJF er støttet af Kunststyrelsen. Øvrige midler til uddeling får vi via medlemskontingenter.

Betingelsen for at kunne modtage støtte til efteruddannelsesprojekter er medlemskab af foreningen.