Dansk Jazzmusikerforening

Om DJF

DJF er organiseret omkring en bestyrelse der vælges af generalforsamlingen for t år ad gangen. Bestyrelsen udvælger en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned enten i København eller rhus.

Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den l. april.


Den nuværende bestyrelse består af: