Dansk Jazzmusikerforening

Om DJF

DJF er organiseret omkring en bestyrelse der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Bestyrelsen udvælger en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned enten i København eller Ĺrhus.

Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den l. april.


Den nuværende bestyrelse består af: