Dansk Jazzmusikerforening

Sådan søger du


For at komme i betragtning til foreningens midler skal du udforme en ansøgning som beskriver:

  1. Formål med efteruddannelsesprojektet
  2. Underviserens kompetence
  3. Deltagere på efteruddannelsesprojektet
  4. Tidspunkt for afholdelse samt tidsforbrug i antal timer eller dage
  5. Undervisnings- og koncertsteder
  6. Budget, som oplyser om udgifter til lærerløn, overnatning, transport og diæter samt andre relevante omkostninger fx lokaleleje. Deltagerbetaling skal specificeres og skal udgøre minimum 20% af de samlede udgifter til efteruddannelsesprojektet. Dette er et krav fra Kunststyrelsen.

Ansøgningen sendes til: Anders Mogensen

Hent Worddokument ansøgningsskemaet eller Worddokument budgetskemaet.

Du kan downloade yderligere skemaer her.