Nyheder

Generalforsamling 2022

15. maj, 2022

DJF nærmer sig vores årlige generalforsamling. Den finder sted 22/5 kl. 16 i Jazz Danmarks lokaler, Dan Turells plads 1,1 , 1711 København V 

Dagsorden til generalforsamlingen 2017

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand, øvrig bestyrelse og suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Stemmeberettiget er enhver, som har betalt kontingent i 2022.
Forslag sendes til formand Anders Mogensen senest 14/5

 

Vel mødt.

 

Anders Mogensen

Tilbage til oversigt