Nyheder

Generalforsamling

30. maj, 2021

DJF afholder generalforsamling 30/5 kl.16 i JazzDanmarks lokaler på Onkel Dannys Plads 1. Der er begrænset plads af Corona årsager. Prøv alligevel at tilmelde dig til Anders Mogensen. Du kan evt. deltage online via Teams. (Tilmeldte får tilsendt instruktioner lige inden generalforsamlingen).

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
  5. Valg af formand, øvrig bestyrelse og suppleanter
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne sendes til formanden senest 20/5 2021. Stemmeberettigede er alle, der har betalt kontingent pr. denne dato.

Tilbage til oversigt